Harderwijk

Het waterschap en haar taak in een veranderend klimaat

Afdeling:

Harderwijk

Datum:

19-01-2021


Kosten:

€ 2.50

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

MFZ De Kiekmure
Tesselschadelaan 1
3842 GA Harderwijk

Route

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Er valt meer regen, maar minder gematigd. Het waren juist die regelmatige buitjes van het gematigde klimaat die onze begroeiing altijd overeind hielden.

Deze middag zal heemraad Henk Veldhuizen ons laten kennismaken met het werk van het waterschap in een veranderend klimaat. Hij gaat in op de kerntaken van het waterschap, het bijzondere gebied met onder andere het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, het (grond)watersysteem, en de visie en ambities van het waterschap voor de lange termijn.

Want wat betekent een veranderend klimaat voor het werk van het waterschap en hoe gaat het waterschap daar de komen de jaren op anticiperen? Hij sluit af met wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en water te sparen voor drogere perioden.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Let op: Aanvang: 14.00 uur!
Aan niet-leden van Groei & Bloei vragen wij een bijdrage van € 2,50

Omdat nu nog niet bekend is hoe de coronaregels zijn in januari, houden wij nu nog de oude regels aan. Dus maximaal 30 personen en dient u zich van te voren aan te melden voor de lezing. Dat kan bij Janneke Wulp tel. 0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl Graag vermelden met hoeveel personen u naar de middag wilt komen, uw naam en telefoonnummer. Uiterlijk 9 januari moeten we weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.
Houdt ook de website in de gaten voor de laatste coronaregels.
-

Meer info:

Let op deze lezing is in de middag!!!