Harderwijk

Natuur in polder Arkemeen door Harm Werners

Afdeling:

Harderwijk

Datum:

27-10-2020


Kosten:

€ 2.50

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Multicultureel Centrum De Kiekmure
Tesselschadelaan 1
3842 GA Harderwijk

Route

De spreker vanavond is Harm Werners, al vanaf zijn prille jeugd natuurliefhebber. Aanvankelijk boeiden hem de nestelende mussen en spreeuwen op het dak van zijn ouderlijk huis, een boerderij in Drenthe, in de loop van de tijd werd het gebied van zijn interesse steeds groter. Hij werd lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en was binnen die vereniging bestuurslid van de afdeling Noordwest Veluwe. Op dit moment is hij een van de coördinatoren van de Vlinderwerkgroep en redacteur van het blad Nature.

De Arkemheense polder is een geliefd gebied waar hij ons heel veel over zal vertellen en laten zien. De polder bestaat al enige eeuwen en vormt aan de westkant een weids toegangsportaal voor het dorp Putten en de stad Nijkerk. Het karakteristieke beeld van het gebied met kreken en sloten is nog grotendeels zoals het altijd was. Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw is een desastreuze landschappelijke ingreep gelukkig afgewend doordat de agrariërs een ruilverkaveling afwezen. Mede hierdoor is een internationaalvermaard natuurgebied in stand gebleven en heeft de polder heden ten dage veel te bieden. Harm Werners neemt ons mee naar het gebied tussen de beide stoomgemalen en langs de Randmeerkust.

Let op: vanwege de corona maatregelene is het iets anders dan normaal:
Wilt u deze avond bijwonen dan dient u zich voor 17 oktober aan te melden bij Janneke Wulp, tel. 0341-412977 of e-mail jwulp@caiway.nl Graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen, uw naam plus uw telefoonnummer.

Meer info:

Aanvang 19.45 uur, lees ook nog even de Covidregels voor lezingen