Activiteiten & Actueel

Verslag jaarvergadering op 8 februari 2011

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering. Een speciaal welkom voor HB bestuurslid Kitty Wiegert en de consulent Jan van Reijendam. Uiteraard ook een heel hartelijk welkom voor de spreker Wim Willemsen en zijn echtgenote. Ondanks een tijdelijk ongemak heeft Wim Willemsen de reis naar Harderwijk gemaakt om de avond te verzorgen.

Financieel verslag van de penningmeester, met daarna het verslag van de kascontrolecommissie
De penningmeester geeft een toelichting op het financiƫle overzicht van 2010. Iedereen is tevreden en er zijn geen vragen. Mevrouw Grim geeft, namens de kascontrolecommissie, de penningmeester decharge. Mevrouw Grim en mevrouw Falch blijven nog een jaar in de kascommissie en de heer Van Eck zal er eveneens in plaats nemen.
Mevrouw Grim complimenteert de penningmeester met het vele en goede werk dat zij verricht heeft in 2010.
De vergadering is het met dit compliment eens.

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris, mevrouw Bakx, geeft een verslag van de gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar.

Hulde aan enkele leden
Voor hun bijzondere inzet worden dit jaar de navolgende leden in het zonnetje gezet:
Dick de Fluiter voor haar vele jaren steun bij het bloemschikken. Dick heeft aangegeven met deze activiteit te willen stoppen. Dat is spijtig maar uiteraard vindt het bestuur dat die goede inzet een bloemetje heeft verdiend.
Daarnaast ontvangt Wil Epe voor haar jarenlange inzet in het organiseren van het bloemschikken ook een mooi boeket. Al 23 jaar kan de vereniging op haar rekenen en dat is zeker een beloning waard.
Als laatste ontvangt de webmaster Martin van Hemert een boeket. Afgelopen jaar heeft hij onze website weer extra mooi gemaakt. En dat is ook te merken aan het aantal webbezoekers.

Bestuursverkiezing
De oproep in de nieuwsbrief heeft succes gehad. Er hebben zich twee dames aangemeld als belangstellende voor een bestuursfunctie: Wilma Weber en Ilonka Broersen. De vergadering is het volledig eens met het opnemen van deze twee dames in het bestuur. En onder overhandiging van de kadermap worden zij door de voorzitter van harte welkom geheten.
Helaas moet het bestuur dit jaar afscheid nemen van bestuurslid Heleen Triesscheijn. Na 15 jaar de ledenadministratie te hebben verzorgd en nog veel meer andere dingen te hebben gedaan voor de vereniging heeft zij te kennen gegeven dat zij het stokje wil overdragen. Voor de vele jaren grote inzet ontvangt zij uit handen van HB-lid Kitty Wiegert de zilveren speld met robijn (en uiteraard de oorkonde).
Verder wil de voorzitter niet alleen Heleen maar ook haar echtgenoot Rob heel hartelijk danken voor al hetgeen hij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan. Als er iets met de computer moest gebeuren: flyers, excel-bestanden voor de puntentellingen bij het bloemschikken etc. Rob stond klaar en hij was zeer snel. Als dank overhandigt de voorzitter een bon die Heleen aan Rob zal doorgeven (met de dankwoorden).

De voorzitter verzoekt als laatste nog een applaus voor de dames die weer voor de heerlijke versnaperingen hebben gezorgd. Het was als altijd: heerlijk.
Rondvraag over het voorgaande en afsluiting van het zakelijke gedeelte
Er zijn geen vragen voor het zakelijke gedeelte en de voorzitter sluit de vergadering. Daarna is het woord aan de spreker van de avond, de heer Wim Willemsen

 

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915