Activiteiten & Actueel

Verslag Jaarvergadering 11 februari 2014

Alleen al voor de gezelligheid zou je toch naar de jaarvergadering komen. Koffie en thee van het huis en een ruime keuze uit zelfgebakken lekkers (dames bedankt!!)

Gelukkig kon de penningmeester Hellen Verschoor melden dat we het jaar 2013 hebben afgesloten met een klein batig saldo. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de viering van ons 125-jarig jubileum het nodige had gekost. Maar we zullen wel een beetje op de kleintjes moeten gaan letten omdat niet alleen landelijk het ledenaantal van Groei & Bloei terugloopt, maar ook dat van onze afdeling. En minder leden betekent minder inkomsten. Gelukkig voor ons zijn een 40-tal leden van de afdeling Nunspeet na de opheffing van die afdeling naar ons toe gekomen.

De kascontrolecommissie bij monde van Jos van Eck verklaartde financiële stukken in orde te hebben bevonden, prijst de penningmeester voor het prima werk en adviseert de vergadering haar decharge te verlenen. De heer Van Eck is aftredend en in zijn plaats meldt zich Frans Slootman.

De secretaris Henriëtte Koekoek memoreert in haar jaarverslag de verschillende activiteiten die zijn georganiseerd: ledenavonden in de Kiekmure, tuinbezoeken, bollenmand maken, bloemschik cursussen, workshops met Kerst en Pasen. En niet te vergeten het planten ruilen in het voor- en najaar. Het bestuur is vanzelfsprekend altijd bezig om eventueel nieuwe activiteiten aan te bieden, maar roept de leden op om  suggesties te doen. Hiervoor is een enquête formulier opgesteld dat de aanwezigen op deze avond uitgereikt hebben gekregen. Graag ontvangen wij uw reacties. De enquête is ook in te vullen op de website: klik hier

Voor Hellen Verschoor was het de laatste keer dat zij optrad als penningmeester. Zij is aftredend en heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de benoeming van Isabella Raadsen (reeds bestuurslid) als penningmeester. Men stemt met dit voorstel in. Ook Wilma Weber is aftredend en niet herkiesbaar. In haar plaats stelt het bestuur Olga Wolfswinkel voor als kandidaat. De vergadering gaat akkoord.

Hierna worden een aantal steunpilaren van de vereniging door Jaap Vlijm in het zonnetje gezet. Het zijn de bezorgers van het Groene Boekje die nu dus werkloos zijn geworden en de dames die telkens weer de fraaie tafelstukjes maken voor de avonden in de Kiekmure. Zij ontvangen een “voorjaarstuintje” in een houten bakje.

Jaap Vlijm kondigt - niet voor de eerste keer – aan dat hij volgend jaar definitief af zal treden als voorzitter. Hij leidt de afdeling dan 30 jaar en dat vindt hij genoeg. U begrijpt dat u er nog een jaar over na kunt denken, maar volgend jaar in februari moet zich een kandidaat hebben gemeld. Na dit officiële gedeelte kan de heer Saaltink beginnen met zijn lezing over kuipplanten. 

Voor meer foto's: ga naar het fotoalbum

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915