Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 16 februari verslag

Jaarverslag 2015 (voorgelezen ter vergadering)


Geachte leden,

Het was weer een mooi jaar met veel activiteiten. Er zijn 7 ledenavonden geweest met lezingen. Het aantal bezoekers was ongeveer 45 mensen per avond.Tijdens de ledenavonden in april en oktober was er weer een plantenruilbeurs.

Verder was er een Paasworkshop en een Kerstworkshop, die beide goed bezocht zijn. Er is ook weer een beginnerscursus bloemschikken gestart met een paar gevorderden en de cursus voor vergevorderden loopt nog steeds. Ook wordt er 2x per maand in het zorgcentrum “De Aanleg” bloemschikken verzorgd door dames van Groei en Bloei. Ook de tafelstukjes worden door een vast groepje dames verzorgd. Verder waren er cursussen moestuinieren en tuinontwerp.

In het voorjaar is er een hanging basket gemaakt bij kwekerij Stadsweiden en in november ging een groep leden naar Kudelstaart bij Aalsmeer om een bollenmand te maken. Sommigen deden zelfs voor de 3e keer mee! Ik kan het u aanbevelen! We overwegen het komend jaar dit toch nog een keer te doen, gezien het enthousiasme van de deelnemers.

In de zomer zijn we weer naar diverse mooie tuinen in Harderwijk, Zeewolde, Hierden, Nunspeet en Ermelo geweest. Onze afdeling heet met recht Harderwijk en omstreken.  Ook het bezoek aan kwekerij ‘t Binnenland in Hulshorst was weer heel geslaagd. De heer Waaijer heeft ook toegezegd regelmatig een bijdrage aan onze nieuwsbrief te leveren. Dan blijft u op de hoogte van zijn bijzondere aanwinsten.

Het bestuur is 9 maal bijeen geweest. Verder zijn er Rayonvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen bezocht door 1 of meer leden van het bestuur.

Het is u vast niet ontgaan dat we sinds een jaar een prachtig afdelingsblad in kleur hebben. Hij verschijnt 5x per jaar. En de mensen die een mailadres hebben doorgegeven, krijgen tussendoor nog regelmatig een digitale nieuwsbrief. Om financiële redenen hebben we wel besloten het aantal nieuwsbrieven naar te verminderen naar 4 per jaar ipv 5 per jaar. Daarin staat dan het programma voor het hele kwartaal.

Verder hebben we een website die er heel aantrekkelijk uitziet en  behoorlijk up-to date is. En er  staan inmiddels ook berichten op Facebook.

Een punt van aandacht is nog steeds het teruglopende ledenaantal. Onze afdeling is stabiel, maar we drijven op de kurk van het blad Groei&Bloei. Minder leden betekent ook minder inkomsten. We naderen het punt dat de kosten van het blad meer zijn dan de inkomsten. Dat zou het einde voor Groei & Bloei en dus van alle leuke activiteiten betekenen. Om het tij te keren is er inmiddels een commerciële BV gestart die tuinartikelen en bollen verkoopt. Voor ons als afdeling is de bollenverkoop niet echt lucratief gebleken. Maar u kunt zelf bollen en tuinartikelen per internet bestellen bij Tuinen-shop.nl. In het landelijk blad staat hierover alle informatie. Inmiddels biedt men zelfs tuinreizen aan.

Al onze activiteiten kunnen natuurlijk niet zonder een grote groep vrijwilligers. Het zijn er ruim 20.  Speciale vermelding verdienen Aafke Kooiman, ons opperhoofd in de kruidentuin, Jaap Vlijm als aanvoerder van de bloemschikkers en Sonja Kalee als één van de webmasters en redactrices van de nieuwsbrief. Sonja doet de opmaak en dat is niet het makkelijkste werk. Zeker niet het afgelopen jaar waarbij de website van het hoofdbestuur een facelift kreeg. Dat heeft heel erg veel extra werk betekend!!  Heleen Triesschijn, Dick de Fluiter en Bep Mulder doen nog steeds de tafelstukjes, en de taarten van vanavond dankt u aan Renate Uittien, Heleen Trieschijn, Marja Schaaff, Janneke Wulp en ikzelf.

En dan is er nog een heel bijzondere vrijwilliger, maar dat komt zo dadelijk. Graag een applaus voor alle vrijwilligers!!

En dan het laatste punt, het bestuur:

Dorine Buitenweg heeft ons bestuur een tijd versterkt, maar ze is zoals u weet om persoonlijke redenen teruggetreden. Inmiddels hebben we iemand bereid gevonden haar plaats in te nemen, waarover straks meer. Alleen de funktie van secretaris is nu nog vacant. Mocht u belangstelling hebben..

Ook in de kruidentuin kunnen we nog best een paar handen extra gebruiken. De gemiddelde leeftijd wordt tenslotte langzaam maar zeker hoger, dus wat jong bloed is zeer welkom!!  

En dan is er nog 1 vrijwilliger, die altijd buiten beeld is gebleven. Ze heeft ons 23 jaar vertegenwoordigd bij de Kiekmure. Zoals u misschien weet (of niet weet) vormden de vaste gebruikers van de Kiekmure een ledenvereniging die de beslissingen nam. Afgelopen jaar is het een stichting geworden, en is de ledenvereniging opgeheven. Corrie Falch heeft ons al die 23 jaar vertegenwoordigd in de ledenvereniging. Ze heeft de vergaderingen bijgewoond en informatie doorgegeven. Dat is met name bij de voorbereiding voor de nieuwbouw en het overgaan op een stichting heel veel werk geweest. We willen haar daar graag voor bedanken!  

Dank voor uw aandacht.

Henriëtte Koekoek, secretaris

meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915