Harderwijk

27 februari Algemene Leden Vergadering

Op deze avond starten we met de Lezing van Jan Willem Lagerweij. Rond 21.00 uur volgt de pauze waarna de Jaarvergadering voor de leden start:

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter
2. 
Financieel verslag van de penningmeester
3. 
Verslag van de kascommissie
4. 
Benoeming nieuwe kascommissie
5. 
Jaarverslag van de secretaris
6. 
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn onze voorzitter Henriëtte Koekoek en algemeen bestuurslid Janneke Wulp.
Henriëtte heeft al twee maal over haar groene hart gestreken en is dus twee jaar langer op haar post gebleven toen niemand zich had gemeld om haar functie over te nemen, maar ze gaat dat echt geen derde keer doen. Vandaar de dringende oproep: meld u aan als u haar op wilt volgen, want zonder voorzitter kunnen we niet. U kunt alle informatie over de functie krijgen als u contact opneemt met één van de bestuursleden. Voor de vacature van Janneke heeft Myrthe zich aangemeld en zij loopt al een tijdje mee met het bestuur. Aan u om haar tijdens deze vergadering officieel te verkiezen.
7. Rondvraag
Hierna gaan we fietsen met Jan Willem Lagerweij door Zuid-Afrika en Namibië.

Het jaarverslag van de secretaris kunt u hier downloaden

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden Groei & Bloei is gratis, aan niet-leden vragen wij € 5,00. Koffie, thee of fris in de pauze is voor rekening van onze afdeling.