Harderwijk

Tuinagenda

Hier willen wij actuele zaken plaatsen, leuke evenementen in de omgeving met een groen tintje. Heeft u tips of weet u leuke evenementen stuur dan even een mailtje naar de webmaster of plaats een berichtje op onze Facebookpagina.

 

Natuur- en Groenvisie Harderwijk

De gemeente heeft samen met een aantal meedenkende organisaties waaronder ook Groei & Bloei, een visie gepubliceerd over hoe wij samen als inwoners kunnen meewerken aan een groenere stad. Minder versteende tuinen, dat is in ieder geval iets dat mensen zelf kunnen doen, maar uit een gehouden enquête bleek dat een groot percentage Harderwijkers vooral meer groen in de wijken wil. Niet alleen omdat het de omgeving koeler maakt, maar regenwater kan op die manier in de grond zakken en belast dus niet het riool.
Het gebruik van inheemse planten in parken en bermen bevordert de biodiversiteit die broodnodig is, niet alleen in bebouwd gebied, ook daarbuiten. Het is een goed uitgewerkt stuk waarbij centraal staat dat wij de natuur nodig hebben en niet omgekeerd. Wie geïnteresseerd is in het stuk kan het digitaal opvragen bij het bestuur maar het ligt ook ter inzage op het stadhuis.

Om meteen een aanzet te geven organiseert Veluwe Duurzaam op 15 oktober bij de Kiekmure in Stadsdennen een actie waar ook wij met een kraam zullen staan. Over de invulling van die dag en de bemensing van de kraam wordt nog nagedacht, maar met een paar extra vrijwilligers zouden we heel blij zijn. Het bestuur kan het niet alleen.
Dus wilt u helpen, neem dan contact op met Henriëtte of Ria, zodat Groei & Bloei een misschien kleine maar wel zinvolle bijdrage kan leveren met adviezen voor een beter klimaat in onze omgeving...